Dansend over de zee
Onder het schijnsel van de volle maan
Op weg van Shanklin naar Parijs
Terwijl een kind net geboren is
 
La Valse
Het samengaan van man en vrouw
De creatie van nieuw leven
Bestaansrecht moet er komen
 
Wachten, lang wachten
Ja zeggen en nee doen
Dan is het voorbij
Het wachten heeft geen zin
 
Hij kan het niet, heeft het nooit gekund
Twee kinderen mogen niet zijn
Hij gunt haar het moederschap niet
Hij wil een groot kunstenaar zijn
 
Haar tweede kind blijft nabij
Haar eerste kind creëert zij keer op keer
In klei, gips en marmer
Eindeloos
 
Het is de herinnering aan iets dat niet mocht zijn
De foto’s bewaart zij tot haar dood
Heimelijk weggeborgen
Maar toch gevonden
 
Nooit geopenbaard
Noch de foto’s, noch het kind
Niemand mocht het weten
Door broer zelfs dood verklaard
 
Een oeuvre dat autobiografisch is
Kan alleen begrepen worden
Wanneer het juiste verhaal
Naar voren kan komen
 
Le temps remettra tout en place
 
De baanbrekende biografie Camille Claudel statuaire brengt deze woorden in de juiste context: https://www.camilleclaudelstatuaire.nl/boek/
Het boek verschijnt op het enig juiste moment divine timing.
 
© Karin Haanappel, 24 december 2014
© foto Bernd Haanappel. La Valse et La Mer de Shanklin